Akty prawne:

1. USTAWA - Prawo łowieckie
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego

 

Druki do pobrania:

KRYTERIA SELEKCJI SAMCÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ

Druk arkusza oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej
Karta ewidencyjna myśliwego
Wzór protokołu oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA
WZÓR ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ
Deklaracja członkowska do koła łowieckiego
Druk rocznego planu łowieckiego
Druk wniosku na odznaczenie regionalne
Wzór zaświadczenia o przystrzelaniu broni
Druk arkusza oceny prawidłowości odstrzału
Druk wniosku na odznaczenia łowieckie
Umowa użyczenia broni
Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
Druk oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy
Copyright © 2014 by KL DANIEL.
All Rights Reserved.