Jelenie szlachetne:

byki

     

Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

     

Borsuki

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

     

Kuropatwy:

do 11.09

     

Słonki:

od 1.09

     

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

     

Łyski

     

Gołębie grzywacze

     

JarząbkiPrzez cały rok wolno polować na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.Kalendarz polowań - stan prawny na 16.10.2009 r.

Copyright © 2014 by KL DANIEL.
All Rights Reserved.