Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

 

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

 

Daniele:

byki, łanie i cielęta

   

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

 

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

     

Borsuki

   

Tchórze i kuny

 

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

     

Piżmaki

   

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

     

Kuropatwy:

do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

     

Słonki

     

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

     

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

     

Łyski

     

Gołębie grzywacze

     

JarząbkiPrzez cały rok wolno polować na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.Kalendarz polowań - stan prawny na 16.10.2009 r.

Copyright © 2014 by KL DANIEL.
All Rights Reserved.